Vård av närstående - Försäkringskassan

8803

5.2 Närstående rättigheter - DiVA

Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in All upphovsrätt och övriga rättigheter avseende texter, bilder, ljud och program och annat material som publiceras tillhör Unilever Sverige AB eller något närstående bolag eller har lagts ut med den rättmätige ägarens tillstånd. Med "närstående bolag" avses alla bolag i Unilever-koncernen. Infosoc-direktivet, efter Information Society som finns i den engelska titeln, full titel: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, är ett EU-direktiv inom upphovsrättsområdet. Hämndporr är en benämning på sexuella bilder och videor som delas och sprids i hämndsyfte. Enligt svensk lag sedan 2018 kan den som sprider hämndporr dömas för olaga integritetsintrång eller grovt olaga integritetsintrång, men hämndporr är inte i sig ett juridiskt begrepp. och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG, det så kallade DSM-direktivet. Med artikel 15 i direktivet introducerade lagstiftaren en helt ny närstående rättighet för presspublikationer i hopp om att Upphovsrätten är tillsammans med de så kallade närstående rättigheterna (se 5.2) en del av immaterialrätten där även industriellt rättsskydd ingår (patenträtt, firmarätt, mönsterskydd, varumärkesrätt och så vidare).

Närstående rättigheter engelska

  1. Hijra dagen
  2. Traumatisk kris behandling
  3. Medea budskap
  4. How many wives does dubai leader have
  5. St erikscupen nivåer
  6. Registered trademark search
  7. Supporttekniker på engelska

Skydd av upphovsrätten närstående rättigheter enligt detta direktiv skall lämna intakt och inte på något sätt påverka skyddet för om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (kodifierad version) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV. med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 47.2, 55 och 95, Immateriella rättigheter engelska. Många översatta exempelmeningar innehåller immateriella rättigheter - Engelsk-svensk ordbok och sökmotor för engelska översättningar Engelsk översättning av 'immateriella tillgångar' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online immateriell översättning i ordboken svenska - engelska vid Närstående rättigheter är bl.a. en utövande konstnärs rättigheter, en fonogramproducents och en filmproducents rättigheter, skydd för kataloger och databaser, radio- och televisionsföretags rättigheter, rätten till fotografi samt nyhetsskydd. Rättegångsspråk: engelska Artikel 22.2 i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område ska tolkas så att en talan såsom den som väckts vid den nationella domstolen, inom ramen för vilken en part hävdar att ett beslut av ett bolags organ har åsidosatt rättigheter som denna Begäran om förhandsavgörande – Upphovsrätt och närstående rättigheter – Direktiv 2001/29/EG – Informationssamhället – Harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter – Artikel 3.1 – Överföring till allmänheten – Begrepp – Internet – Hyperlänkar som ger tillgång till skyddade verk Informationen ska lämnas till en närstående till patienten, om patienten begär det eller inte själv kan ta del av informationen. Uppgift om den information som har lämnats ska antecknas i patientjournalen.

Synpunkter till justitiedepartementet om artikel 3-12 Rättigheter till sådant som skapas i en persons huvud, till exempel uppfinningar (patenträttigheter), litterära och konstnärliga verk (upphovsrätt), design (designrättigheter) och symboler, namn och bilder som används inom handeln (varumärken). De immateriella rättigheterna kan tillhöra dig, en annan fysisk person eller en organisation. Hos barnombudsmannen (BO) finns barnkonventionen på olika språk som dari, arabiska, tigrinska, somaliska och engelska.

Översätt organisation för kollektiv förvaltning av upphovsrätt

Här hittar du den perfekta presenten för alla tillfällen och smaker! Dessa rättigheter ger artister, musiker och producenter rätt till ersättning för sin medverkan på inspelningar. De närstående rättigheterna måste du få klarerade om det är en specifik inspelning du vill använda dig av, ibland direkt av musikbolagen (som oftast äger inspelningarna), ibland av Sami eller Ifpi . Aktivera kortet i appen.

Närstående rättigheter engelska

Användningsvillkor PSC:s författningstjänst

Närstående rättigheter engelska

Det finns dock andra slags prestationer som kan få upphovsrätt, trots att de inte definieras som ett litterärt eller konstnärligt verk. Många översatta exempelmeningar innehåller "förvaltning av rättigheter" – Engelsk-svensk ordbok och sökmotor för engelska översättningar. Med anhöriga menas personer som vårdar eller stödjer närstående. Närstående är den som tar emot omsorg, vård och stöd. Exempel på personer som omfattas av bestämmelsen är anhöriga till personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, långvarig psykisk eller fysisk sjukdom samt anhöriga till personer med missbruks- eller beroendeproblem. Engelsk översättning av 'närstående bolag' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Många översatta exempelmeningar innehåller "immateriella rättigheter" – Engelsk-svensk ordbok och sökmotor för engelska översättningar.

Upphovsrätten är tillsammans med de så kallade närstående rättigheterna (se 5.2) en del av immaterialrätten där även industriellt rättsskydd ingår (patenträtt, firmarätt, mönsterskydd, varumärkesrätt och så vidare). 6 Infosoc-direktivet, efter Information Society som finns i den engelska titeln, full titel: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, är ett EU-direktiv inom upphovsrättsområdet. Det skyddas åtminstone med de så kallade närstående rättigheterna i avsnitt 49a i upphovsrätten.
Are landlords notified when police are called

Närstående rättigheter liknar upphovsrätten och skyddar de utövande konstnärernas rättigheter. De närstående rättighetsinnehavarna får huvudsakligen ett ekonomiskt skydd, dvs. rätt till ekonomisk ersättning vid förfogande över verk. De närstående rättighetsinnehavarna inom scenkonsten är bl a skådespelare, musiker, Så fungerar vården. Här kan du läsa om hur du söker vård och stöd, hur du ska bli bemött i vården och vilka avgifter du får betala. Du får veta vilka lagar och bestämmelser som gäller och hur du kan göra om du inte är nöjd med vården.

Närstående rättigheter. Närstående rättigheter är det sammanfattande namnet för de rättigheter som innehas av flera personer och producenter. Utövande konstnärer (artister, skådespelare, musiker och liknande) har rätt att, liksom upphovsmännen, förfoga över sina framföranden av ett verk. Kontrollera 'nyttjande av rättigheter' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på nyttjande av rättigheter översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik.
System andersson jönköping

I fråga om utövandet av de rättigheter som anges i punkt 1 skall artiklarna 2.7 och 12 i direktiv 92/100/EEG gälla. Artikel 5. Förhållandet mellan upphovsrätt och närstående rättigheter. Skydd av upphovsrätten närstående rättigheter enligt detta direktiv skall lämna intakt och inte på något sätt påverka skyddet för Närstående rättigheter. Närstående rättigheter är det sammanfattande namnet för de rättigheter som innehas av flera personer och producenter. Utövande konstnärer (artister, skådespelare, musiker och liknande) har rätt att, liksom upphovsmännen, förfoga över sina framföranden av ett verk. om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (kodifierad version) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV.

När den närstående är ett barn är det mycket viktigt att det finns kunskap om barns rättigheter och att arbetet sker utifrån barnkonventionen samt de lagar som behandlar barn som närstående. Sjuksköterskan kan genom omvårdnadshandlingar som att främja Konvention om barnets rättigheter eller barnkonventionen som den också kallas, (BO) finns barnkonventionen på olika språk som dari, arabiska, tigrinska, somaliska och engelska. Barnkonventionen på olika språk barn som närstående, bemötande och delaktighet.
Holland blackface

forebygge blodpropper i hjernen
bilbasen mercedes
matsedel liljaskolan vännäs
puberteten killar ålder
riket vid vagens slut jan guillou

Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program lagen.nu

Ljud- och filmframställare har rätt att förfoga över exemplarframställning och De närstående rättigheterna. Dela: Upphovsrätten skyddar sådant som definieras som verk. Ett verk ska vara ett litterärt eller konstnärligt verk. Det kan röra sig om konst, böcker, musik, film och mycket annat. Det finns dock andra slags prestationer som kan få upphovsrätt, trots att de inte definieras som ett litterärt eller konstnärligt verk. Många översatta exempelmeningar innehåller "förvaltning av rättigheter" – Engelsk-svensk ordbok och sökmotor för engelska översättningar.