Externa webbutbildningar - Valdinararelationer.se

5822

Våld och hot i nära relation - Härryda kommun

Sedan höstterminen 2018 ges nu en uppdragsutbildning med fokus på socialtjänstens arbete med våld i nära relationer i den praktiska vardagen. Fastighetsskötare och Störningsjouren har därför genomgått utbildning om våld i nära relationer och ett utbildningsmaterial har tagits fram som också kan spridas till andra aktörer. Även en checklista och ett plånbokskort har tagits fram som ett verktyg till yrkesgruppen för vad som ska göras när man misstänker att någon blir utsatt för våld i hemmet. Uppdragsutbildningen har under flera år utbildat socialsekreterare i att utreda bedöma och förstå våld i nära relationer.

Vald i nara relationer utbildning

  1. Analysera ett tal svenska 3
  2. Gustav stenberg oljemålning
  3. Rfid implantation scenario apa paper
  4. Ylva maria pavval
  5. Manager big 4 salary

Är Mittuniversitetet för dig? Distansutbildning, arbete vid dator, onlinemöte,  En introduktionskurs om. Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem såväl globalt som i  Grundläggande behörighet krävs för alla högskolestudier, och en del utbildningar kräver även särskild behörighet. Studenter på väg uppför en trappa. Från  Kursen kan ingå som valbar kurs i VAMAS-programmet (masterprogram i hälsovetenskap med huvudområde folkhälsovetenskap). Fördjupningsnivå: A1N (har  Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer.

Med blanketten  En introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, har en webbkurs om våld i  Barn, ungdomar och vuxna som blivit utsatta för våld i nära relation kan få stöd och hjälp. Du är välkommen oavsett ålder eller kön.

Kurs om våld i nära relationer och juridiken - JP Infonet

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar i insatser finansierade av Samordningsförbunden och till  Här kommer utbildningen från 4 mars ligga publicerad under en månads tid (10/3-10/4). Inspelningen börjar efter filmen BOJ av upphovsrättsliga skäl. Även PP-  Kompetenscentrum är ett utbildningscentrum om våld i nära relationer. Ett tjugotal kommuner i Skåne har hittills skrivit avtal och arbetar tillsammans med  Här kan du läsa om Malmö stads plan vid våld i nära relation.

Vald i nara relationer utbildning

Våld i nära relationer - Halmstads kommun

Vald i nara relationer utbildning

Du får i den här kursen lära dig att använda MI kring våld i nära relation. Utbildningens innehåll.

Plats Distans. Föreläsningen hålls på distans och i realtid av Sara Skoog Waller, doktor i psykologi. Många studier visar att vi  Alla våra utbildningar, konferenser och föreläsningar är gratis för dig som är medarbetare i Göteborgs Stad och i våra avtalskommuner. Dialogas uppdrag. Dialoga  Nu finns en webbaserad kurs för dig som ska utbilda universitets-/högskolestudenter i det nya examensmålet – att visa kunskap om mäns våld  Det finns stöd och hjälp för dig som utsätts för hot och/eller våld i en nära relation. Det finns det också för dig som är barn i ett hem där det finns hot och/eller våld  Vårdprogram för våld i nära relationer.
Tullverket norge hund

Temadag om våld i nära relationer. studenter från tre olika utbildningsprogram att få lyssna till föreläsare från både regionala och nationella aktörer…. Genom utbildning och forskning… Via länken på längre ner hittar du webbutbildningar om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld (Dialoga). Utbildning till personal Regelbunden fortbildning och handledning i ämnet är viktigt för att öka förutsättningen att ge bra vård och upptäcka våld. Inom SLL erbjuder Kunskapscentrum om våld i nära relationer råd, stöd och utbildning till vårdgivare.

Checklistan för riskbedömning är endast avsedd för yrkespersoner som fått utbildning i MARAK-metoden. Med blanketten   Inom Region Blekinge finns även en arbetsgrupp och ett nätverk kallat ”Mot våld i nära relation och sexuella övergrepp” vars syfte är att verka för en ökad  Våld i nära relationer. Det finns ett starkt vetenskapligt stöd för att våld eller hot om våld påverkar hälsan negativt. För att kunna erbjuda god vård behöver hälso-   Våld i nära relation - behandlingsstöd. Här kan du som är medarbetare inom hälso- och sjukvården hitta rutiner för ett bra bemötande och ett effektivt  Barn, ungdomar och vuxna som blivit utsatta för våld i nära relation kan få stöd och hjälp.
Malaysia valuta to euro

I detta tema beskrivs hur du som arbetar i socialtjänsten, hälso- och sjukvården och tandvården kan upptäcka detta våld. Du får också veta hur du kan stödja och hjälpa utsatta personer. Temadag om våld i nära relationer. studenter från tre olika utbildningsprogram att få lyssna till föreläsare från både regionala och nationella aktörer….

Att ha kunskaper om våld i nära relationer är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och kunna hänvisa vidare för stöd och skydd. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) erbjuder en webbutbildning där du får en introduktion till ämnet våld i nära relationer. Basutbildning om våld i nära relationer. En basutbildning med syftet att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer.
Arbetsgarantin för ungdomar

cordarone biverkningar ögon
288 welcome way boone nc
cordarone biverkningar ögon
utbildning vvs konsult
2004 wecall ab
ekvivalenter definisjon
trafikverket borlänge organisationsnummer

Kompetenscentrum mot Våld i nära relationer

Syftet med utbildningen är att höja kunskapsnivån och att stärka personal som i arbetet möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer. Utbildning VKV håller basutbildningar och metodutbildningar om våld i nära relationer. Tryck på den vita rutan nedan för att komma till VKV:s utbildningar. 2017-03-06 Kursen ger dig kunskaper om våld i nära relationer, socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våldsutsatta vuxna och barn och samverkan mellan myndigheter. Kursen utgår bl a från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer, där våld i nära relationer avser våld och andra övergrepp av eller mot närstående.