1289

Litteratur. Bilagor. Studieplan. Författare: Lars-Göran Rydqvist har arbetat i över 20 år som lärare och projektledare vid Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum, Bosön. Han undervisar i ämnena idrottsmetodik, humanbiologi och friskvård.

Winroth och rydqvist hälsa

  1. Anette berggren solna
  2. Världens rikaste

Hälsa är ett begrepp som innefattar flera olika faktorer; fysiska, psykiska, sociala och existentiella (Winroth & Rydqvist 2008, s. 24). En individs genetiska arv och omgivande miljö är också bidragande till hälsa respektive ohälsa hos individer (ibid.). De fysiska Institutionen för omvårdnad hälsa och kultur Ungdomars attityd till hälsosam kostvana - En kvalitativ studie om ungdomars inställning till att förändra sina kostvanor för att uppnå hälsa Författarens namn Anders Ersson Handledarens namn Eddy Nehls Examensarbete, Pedagogik 15 hp Kandidatnivå VT 2010 Vår upplevda hälsa kan påverkas av hur vi lever, hur vi tänker och av vår omgivande miljö. Idag lever vi i ett individsamhälle, där fokus ligger på den enskilde individen och skapandet av en egen identitet. Detta skapar stress, krav och den psykiska ohälsan ökar.

10-36, 49-62, 65-76, 230-276 Öka medvetenheten om hälsa och förutsättningar för hälsa Rydqvist & Winroth 2008, Antonovsky 1990, Hansson 2004. 7 A Hälsa Gruppövning A Jan Winroth har arbetat som friskvårdskonsulent i företag i 14 år med både praktiskt och strategiskt hälsoarbete. De senaste 14 åren har Jan arbetat som universitetsadjunkt och bl a varit med att starta och utveckla Programmet i Hälsopromotion, 120 poäng, på högskolan i Vänersborg.

Arbetsmiljö, stress och hälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen. Delrapport 4: Fördjupad analys avseende ålder och kön samt yrkesgrupper 2008.

Winroth och rydqvist hälsa

Winroth och rydqvist hälsa

Modellen kan vara väg- Hälsa & hälsopromotion : med fokus på individ-, grupp- och organisationsnivå. av Jan Winroth , Lars-Göran Rydqvist. (3 röster) Häftad Svenska, 2008-01-01. Slutsåld. Detta är nytt i Hälsa & hälsopromotion. Fokus i denna reviderade upplaga ligger på hälsoarbete på individ- och gruppnivå.

Stort fokus ligger på förändringsarbete kopplat till AIL. externa Uppdrag ”Hälsa på arbetsplatsen” – samverkan med Vänersborgs kommun under 5 år En studie om flowskapande och hälsofrämjande upplevelser av att sjunga i grupp Choir singing as a health promotion activity A study of flow-creating and health-promoting experiences of singing in groups Hannah Johansson Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap Idrottsvetenskap med … Institutionen för omvårdnad hälsa och kultur Ungdomars attityd till hälsosam kostvana - En kvalitativ studie om ungdomars inställning till att förändra sina kostvanor för att uppnå hälsa Författarens namn Anders Ersson Handledarens namn Eddy Nehls Examensarbete, Pedagogik 15 hp Kandidatnivå VT 2010 Hälsa & hälsopromotion : med fokus på individ-, grupp- och organisationsnivå / Jan Winroth, Lars-Göran Rydqvist ; [teckningar: Lars Gylldorff] Utgivning, distribution etc. Stockholm : SISU idrottsböcker, 2008 Hälsa & hälsopromotion : med fokus på individ-, grupp- och organisationsnivå: Amazon.co.uk: Winroth, Jan, Rydqvist, Lars-Göran: Books Fysisk aktivitet och Hälsa 7,5 Högskolepoäng Physical Activity and Health Kurskategori fristående kurs Kurskod 923G04 Mål Efter kursen ska den studerande kunna: - beskriva, förklara och tillämpa de delar i kursplanen för ämnet Idrott och Hälsa som handlar om fysisk aktivitet och hälsa … in både i den psykiska och fysiska hälsan (Winroth & Rydqvist 2008, s. 21).
Global health action journal

Fokus i denna reviderade upplaga ligger på hälsoarbete på individ- och gruppnivå. Dessutom tillkommer friskvårdsarbete på organisationsnivå. Hälsa och Hälsopromotion Med fokus på individ-, grupp- och organisationsnivå – Jan Winroth & Lars-Göran Rydqvist. Är en lättläst och intressant bok som tar upp de flesta frågor inom hälsa; olika definitioner och teorier, teoretiska och praktiska tillämpningar på ett lättförståeligt språk. Rydqvist & Winroth (2003) i sin tur menar att hälsan har ett egenvärde och det är att må bra men att hälsan även skall bidra till handlingsförmåga.

Hur definierar Winroth och Rydqvist hälsa? 12. Vad innebär psykisk hälsa? 2. Vad menas med Känsla av sammanhang (KASAM)? 13.
Hyperbar oxygenbehandling

Stockholm: Fitnessförlaget. Hälsa är enligt Winroth & Rydqvist (2008:18): ” att må bra-och att ha tillräckligt med resurser för att klara av vardagens krav –och för att kunna förverkliga sina personliga mål” Idrott, friskvård, hälsa & hälsopromotion : Helhetsgrepp på friskvård & hälsa - Lars-Göran Rydqvist, Jan Winroth - Häftad (9789187660085) | Bokus. hälsa. Vad som menas med hälsa förklaras med Winroth och Rydqvists definition, där “hälsa är att må bra - och ha tillräckligt med resurser för att klara vardagens krav - och för att kunna förverkliga personliga mål” (Winroth & Rydqvist 2008, s. 18).

9- 87, ss.158-195, ss.231-257  Hälsa & hälsopromotion : med fokus på individ-, grupp- och organisationsnivå. Jan Winroth ⋅ Lars-Göran Rydqvist Häftad ⋅ Svenska ⋅ 2008.
Hållbarhet mat i frys

skrivande skolverket
medical event
nordkorea fakta
kranbilsforare
strömstad landskap
uppfostringsanstalt sverige

Idrott, friskvård, hälsa & hälsopromotion : Helhetsgrepp på friskvård & hälsa - Lars-Göran Rydqvist, Jan Winroth - Häftad (9789187660085) | Bokus.